Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Drašiči

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija leži na terenu z zelo rahlim naklonom. Gleda proti jugu in ima vpliv naselja le iz SSZ smeri.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 244 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 180°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na mehkih karbonatnih kamninah (lapornati apnenci), antropogena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

38741 Drašiči
Datum postavitve postaje na lokaciji: 17.10.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 21.39 °C 8.8.2020 00:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 80.71 % RH 8.8.2020 00:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista 0 U 8.8.2020 00:00 Omočenost lista na višini 2 m
Padavine 0 mm 8.8.2020 00:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 06.08.2020 2,737.9 I 02.01.2020
73.0 06.08.2020 1,385.7 I 31.01.2020
80.0 06.08.2020 1,277.6 I 31.01.2020
100.0 06.08.2020 985.3 I 31.01.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Merilna naprava A733GPRS v Drašičih pri Metliki Postaja ima osnovni nabor senzorjev. Zanjo med letom skrbi KGZS - Zavod NM in lastnik parcele (Plut Anton). Naprava se napaja preko solarnega panela. Redna vzdrževanja merilne naprave in senzorjev se izvaja na začetku in koncu vegetacijskega obdobja. Postaja se uporablja za dajanje napovedi pojavov škodljivcev in bolezni vinske trte na območju Metlike.
Opis lokacije postaje:
Lokacija je izrazito vinogradniška. Višina vinske trte doseže med vegetacijskim obdobjem 2 m. Gre za intenzivno pridelavo grozdja. V bližini (40 m) poteka lokalna, manj prometna asfaltirana pot. Lega je južna, rahlo nagnjena proti jugu in konveksna. V bližini (100 m) se nahaja prva zidanica, medtem ko je strjeno naselje oddaljeno 300-400 m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

7470 Drašiči
Datum postavitve postaje na lokaciji: 05.03.2002
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 26.04.2008
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Drasici - V.JPG

Naprava A733 GPRS v vinogradu v Drašičih

Drasici - SSZ.JPG

Naprava A733 v vinogradu v Drašičih

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.