Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Otočec

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Merilna lokacija se nahaja v nasadu jablane. V bližini so tudi zavarovane vrtnarske pridelovalne površine (50 m). Iz V smeri je merilna lokacija ovirna z gozdom, na S in SV je možen vpliv zavarovanih vrtnarskih pridelovalnih površin (plastenjaki).
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 198 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 190°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na mehkih karbonatnih kamninah (lapornati apnenci), tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

37169 Otočec
Datum postavitve postaje na lokaciji: 02.10.2014
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Relativna vlaga 2 m 95.9 % RH 7.8.2020 23:00
Temperatura 2 m 19.88 °C 7.8.2020 23:00
Omočenost lista 3 U 7.8.2020 23:00
Padavine 0 mm 7.8.2020 23:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 06.08.2020 2,695.5 I 04.01.2020
73.0 06.08.2020 1,366.1 I 31.01.2020
80.0 06.08.2020 1,260.4 I 31.01.2020
100.0 06.08.2020 971.3 I 01.02.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in se nahaja v nasadu jablane na Otočcu. Na kmetiji se ukvarjajo tudi z vrtnarsko dejavnostjo, zato se postaja uporablja za dajanje napovedi pojavov škodljivcev in bolezni sadnega drevja in vrtnin na območju Novega mesta. Za napravo med letom skrbi KGZS - Zavod NM in lastnik parcele (Pleško Janez). Redna vzdrževanja merilne naprave in senzorjev se izvaja na začetku in koncu vegetacijskega obdobja.
Opis lokacije postaje:
Merilna postaja se nahaja v nasadu jablane na Otočcu. Postavljena je na osojno lego, v bližini nasada so gozd (50 m vhodno) in vrtnarske površine (20 m zahodno). Ker se uporablja za meritve v sadjarstvu in vrtnarstvu je postavljena na lokaciji kjer se ukvarjajo z obema dejavnostima.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

38730 Otočec
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.05.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 01.07.2014
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

5714 Otočec
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.09.1998
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 30.04.2008
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.