Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Velika vas_jablana

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Spremljanje se izvaja v intenzivnem sadovnjaku jablane (idared, jonagold, zlati delises, granny smith). V nasadu se spremlja tudi pojav jabolčnega in breskovega zavijača.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 160 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na silikatnih peskih, izprana
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 7.7.2014 00:00 GRANNY SMITH 01.01.2014 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 23.5.2017 00:00 IDARED 01.01.2014 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 23.5.2017 00:00 JONAGOLD (skupina) 01.01.2014 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 11.4.2017 00:00 Zlati delišes 01.01.2014 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.