Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Ravni-KK

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Spremljanja se izvajajo v ekološkem vinogradu na lokacije Ravni nad Krškim. Spremljamo razvoj naslednjih sort: laški rizling, žametna črnina, modra frankinja in kraljevina. V nasadu sta postavljeni tudi dve feromonski vabi za spremljanje grozdnih sukačev.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 321 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na vezanih klastičnih kamninah, tipična, srednje globoka
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 25.5.2018 00:00 kraljevina 17.04.2013 BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 25.5.2018 00:00 laški rizling 17.04.2013 BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 1.7.2031 00:00 modra frankinja 17.04.2013 BBCH povezava
vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera) 25.5.2018 00:00 žametna črnina BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.