Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Loka pri Zidanem Mostu

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Intenzivni sadovnjak sadjarstva Blanca, ki se nahaja v kraju Loka pri Zidanem Mostu. Na GERK-u 791857 (Loka ob Savi, velikosti 20,48 ha) se opazuje sorte Breaburn, Zlati delišes, Grenny Smith in Fuji. Sadovnjak je zaščiten z mrežami proti toči in ima kapljično namakanje.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 190 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Vas Tip tal: distrična rjava tla, na nekarbonatnem aluviju, antropogena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 9.5.2011 00:00 BRAEBURN (skupina) 19.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 13.4.2017 00:00 BRAEBURN (skupina) 01.01.2012 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 13.4.2017 00:00 FUJI (skupina) 01.01.2012 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 9.5.2011 00:00 FUJI (skupina) 19.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 9.5.2011 00:00 GRANNY SMITH 19.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 13.4.2017 00:00 GRANNY SMITH 01.01.2012 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 13.4.2017 00:00 ZLATI DELIŠES (skupina) 01.01.2012 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 9.5.2011 00:00 ZLATI DELIŠES (skupina) 19.03.2009 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.