Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Globoko

Vrsta lokacije: FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Sadovnjak je nagnjen proti JV. Nagibi v sadovnjaku so različni: 12-15%, 20 % in 28%.Sadovnjak ima namakalni sistem. Razteza pa se od 210 do 260 m nadmorske višine. Sadovnjak je velik 4,5 ha in je identificiran z GERK PID številko 1256109.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti NE (od NNW do SE) Nadmorska višina: 230 m
Nagib terena: 12° Smer nagiba terena: 135°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Vas Tip tal: evtrična rjava tla, na vezanih klastičnih pelitskih in psamitskih kamninah, antropogena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: /, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) 29.5.2011 00:00 BRAEBURN (skupina) 20.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 29.5.2011 00:00 Elstar 20.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 29.5.2011 00:00 GALA (skupina) 20.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 29.5.2011 00:00 IDARED 20.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 29.5.2011 00:00 Jonagold 20.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 29.5.2011 00:00 SUMMERRED 20.03.2009 BBCH povezava
jablana (Malus domestica Borkh.) 12.3.2020 00:00 ZLATI DELIŠES (skupina) 20.03.2009 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.