Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Testna postaja

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija leži
Opis lastnosti tal:
Tla so zelo skeletna, na metu postaje je kar 40 %skeleta v zgornjem sloju tal.
Tip lokacije: Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 254 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Manjše mesto-center (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, oglejena
Komentar

Opis fenološke postaje


Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Rastlinska vrsta, ki se
spremlja na lokaciji
Datum zadnjega
podatka za to postajo
Sorta Datum začetka
spremljanja
Datum prenehanja
spremljanja
Povezava na
spremljanje
jablana (Malus domestica Borkh.) BBCH povezava
pšenica - navadna (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 21.11.2011 00:00 01.01.2005 BBCH povezava

Opis fito-fenološke postaje
Opis ni na voljo.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.