Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=7

Bistrica ob Sotli - jablana (Malus domestica Borkh.)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 23.3.2020 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2020
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
23.03.2020 23.03.2020 56 Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti) 80 % nizke T
23.03.2020 23.03.2020 57 Stadij rožnatih popkov 20 %
20.03.2020 20.03.2020 56 Stadij zelenih popkov: ločeni posamezni cvetovi (še zaprti) 100 %
16.03.2020 16.03.2020 54 Stadij mišjega ušesca 100 %
12.03.2020 12.03.2020 53 Odpiranje brsta 100 %
09.03.2020 09.03.2020 52 Konec nabrekanja 100 %
04.03.2020 04.03.2020 51 Nabrekanje cvetnih brstov 100 %


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2019
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2018
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2017
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2016
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2015
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2014
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2013
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2012
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2011
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2010
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2009
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.